Koru Haptotherapie & Coaching
Integratie van denken, gedrag èn gevoel

Kwaliteitswaarborg

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is de landelijke beroepsvereniging van geregistreerde GZ-Haptotherapeuten in Nederland. De VVH staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Daarom heeft de VVH het Register van GZ-Haptotherapeuten ingesteld om de kwaliteit van haptotherapie, uitgeoefend door de bij haar aangesloten leden, te garanderen. De GZ-Haptotherapeut is werkzaam in de (eerstelijns) gezondheidszorg. Hij/zij heeft na een door het Ministerie van OCW erkende HBO/WO vooropleiding gezondheidszorg/welzijnszorg een door de VVH geaccrediteerde en SPHBO erkende opleiding Haptotherapie afgerond en voldoet aan de aanvullende eis van medische en psychologische basiskennis op HBO niveau. Voor opname in het Register van GZ-Haptotherapeuten gelden verder nog verplichtingen ten aanzien van tuchtrecht, beroepsaansprakelijkheid, praktijkinrichting en verplichte individuele en collectieve nascholing. Gedrags- en ethische regels zijn vastgelegd in de Beroepscode GZ-Haptotherapeut. Verder zijn het domein van de haptotherapie en de beroepscompetenties van de GZ-Haptotherapeut omschreven in respectievelijk de Domeinbeschrijving Haptotherapie en het Beroepscompetentieprofiel GZ-Haptotherapeut.

Indien je een klacht hebt omtrent de behandeling, laat me dit dan direct weten, dan zoeken we samen naar een oplossing. Al wij er samen niet uitkomen dan is dat erg vervelend. In dat geval verwijs ik je door naar de VVH, waar je je klacht kunt indienen.

Lidmaatschapsnummer VVH:                                     807

Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL):      47997

BIG-registratienummer fysiotherapie:                    89048231104

Koru Haptotherapie & Coaching KVK:                      73424692 

AGB-zorgverlenerscode Haptotherapie:                  90106808

AGB-zorgverlenerscode Fysiotherapie:                    04246253

AGB-praktijkcode:                                                          90066044

Privacyverklaring